Dodatni sadržaji na vašem sajtu

Ukoliko želite da vaš sajt bude bogat dodatnim sadržajem, CMS sistem je pravo rešenje za vas. Razvili smo niz dodatnih modula koji će obogatiti sadržaj i povećati funkcionalnost vašeg sajta.

Kako bi vam na najbolji mogući način objasnili šta su to dodatni moduli i kako može pomoću njih izgledati vaša internet prezentacija, poslužili smo se primerom sajta www.triglav.rs kompanije Triglav Osiguranje. Klikom na označene naslove, dobićete dodatne informacije o modulima koje vam nudimo.

 

Pretraga Logovanje Vesti Mailing lista Anketa Baneri

Dodatni modul pretraga sajta

Ovaj modul Vam omogućava pretragu sajta po ključnim rečima. Rezultati pretrage su delovi rečenice u kojima je nadjena tražena reč i linkovi ka stranicama na kojima se nalazi tražena reč. Rezultati pretrage su razvrstani po oblastima u kojima je nadjena ključna reč. Npr. u Vestima je nadjeno.... , u Katalogu je nadjeno... itd.

Dodatni modul Logovanje korisnika

Na sajtu postoji mogućnost registracije i logovanja korisnika. Samo registrovani korisnici, koji se uloguju na sistem pomoću svog korisničkog imena i lozinke, mogu da vide deo prezentacije koji ste odlučili da zaštitite. Ukoliko vaša prezentacija sadrži i internet prodavnicu, logovanje korisnika je jako bitan deo sistema. Samo ulogovani korisnici mogu izvšiti naručivanje.

Dodatni modul Novosti

Pomoću ovog modula moguće je u odredjenom delu prezentacije i na odredjenim stranama prezentacije, postaviti sistem vesti. One se sastoje od datuma vesti, naslova, kratke vesti i duge vesti. Mogu sadržati neograničen broj slika, pdf fajlova, linkova itd. Ovaj modul obuhvata i arhivu vesti koju takodje možete pregledati.

Dodatni modul Maling lista

Ovaj dodatni modul treba da omogući posetiocima sajta da se upišu u mailing listu, a administratoru da može da formira i pošalje mail svima koji se nalaze na mailing listi.

Dodatni modul Anketa

Dodatni modul Anketa omogućava postavljanje ankete na stranice prezentacije. Anketa se sastoji od anketnog pitanja i ponudjenih odgovora. Posetilac sajta ima mogućnost da glasa i da nakon glasanja vidi rezultate glasanja. Administrator ima mogućnost da:
  • Unese novu anketu
  • Obriše anketu
  • Izmeni anketu (promeni anketno pitanje ili anketne dogovore)
  • Resetuje rezultate glasanja
Administrator sam odredjuje koja će od postojećih anketa biti aktivna i na kojoj će se stranici na sajtu pojaviti.

Dodatni modul Baneri

Pomoću ovog modula, biće moguće ubaciti u predvidjeno mesto na prezentaciji banere. Kao i modul Novosti i ovaj modul omogućava da se napravi više različitih kombinacija banera, koji bi se pridruživali različitim stranicama prezentacije. I u ovom modulu je na raspolaganju kompletan html editor što znači da se mogu ubaciviti kako animirani gifovi, tako i animacije u flash formatu i tekstulana obaveštenja.

Dodatni modul Admin useri

Ovaj modul omogućava kreiranje više administratora sistema, pri čemu svaki administrator može imati različita ovlašćenja i privilegije. Super administrator krerira admin grupe i ima mogućnost da svakoj grupi dodaje admin akcije na nivou kreiranja, brisanja, pregleda i promene svakog modula.

Svaki administrator sistema pripada admin grupi koja mu odredjuje nivo pristupa i akcija u administraciji sistema.

Dodatni modul Slide show

Modul Slide show omogućava unos slika na stranicu prezentacije, koje će moći da se prikazuju jedna za drugom kao slide show. Primer možete videti na www.bluebell.rs, www.unique-slovenia.si, www.mobillwood.com