Optimizacija sajta za pretraživače (SEO)

SEO je skraćenica iz engleskog naziva Search Engine Optimisation, što u prevodu znači prilagodjavanje ili optimizacija sajta za pretraživače. Reč je o procesu prilagodjavanja sajta i njegovog sadržaja internet pretraživačima kao što su Google,Yahoo i drugi.

Zašto je Vašoj internet prezentaciji potrebna web optimizacija sajta?

Uz pomoć optimizacije sajta, vaša internet prezentacija ima daleko veću šansu da se plasira medju prvih deset za odredjenu ključnu reč, tj. da se na listingu rezultata nalazite na prvoj stranici. Ulazak među prvih 10 rezulatata pretrage smatra se uspehom, jer po svim istraživanjima, najveći broj posetilaca nikada ne ode dalje od prve stranice u rezultatima pretraživanja.

SEO se sastoji iz tri celine: tehničkog dela, uredničkog dela i marketinškog dela

Tehnički deo

Pri izradi CMS studija se vodilo računa da se ispoštuju svi zahtevi i standardi koji se odnose na optimizaciju sadržaja prezentacije za pretraživače.

Analiza ključnih reči

Izbor ključnih reči za koje se radi optimizacija je početni i ujedno najbitniji korak, jer je potrebno izabrati reči za koje se, sa jedne strane pretpostavlja da će Vaša ciljna grupa najčešće ukucavati, a sa druge strane neće imati preveliku konkurenciju u ostalim sajtovima. Mi ćemo predložiti par ključnih reči za koje mislimo da će biti najoptimalnije, a Vi ćete moći da date svoje sugestije u tom smislu.

U periodu koji sledi moći ćemo da pratimo poziciju sajta za izabrane ključne reči i to će biti najbolji pokazatelj našeg rada.

Urednički deo

Urednički deo podrazumeva izmene i formatiranje već napisanog teksta na stranicama, kako bi se ključne reči za koje ćemo raditi optimizaciju što bolje indeksirale od strane pretraživača.

Marketinški deo

Ovaj deo podrazumeva:

  • prijavu sajta na web direktorijume, web oglase, forume i sl.
  • prijavu pojedinačnih stranica na pretraživače
  • prijavu Mape sajta na Google sitemaps
  • pravljenje stranice na Facebooku
  • razmenu linkova sa zainteresovanim sajtovima.

Praćenje rezultata rangiranja, posećenosti sajta i ključnih reči i fraza koje posetioce dovode na sajt

Optimizacija sajta za pretraživače je kontinuiran posao koji zahteva instaliranje određenih servisa koji nam omogućavaju da pratimo veliki broj parametara o posetiocima sajta i da na osnovu njih donosimo određene odluke i vršimo korekcije u smislu redefinisanja ključnih reči kao i njihove pozicije na sajtu, kao i pravce oglašavanja i rezultate, tj. posetioce koje smo dobili sa linkova koje smo postavili na drugim sajtovima.

Servis koji će biti i Vama i nama na raspolaganju, a za koji mislimo da je trunutno jedan od najboljih na tržištu je Google analytics. Pored njega mi ćemo koristiti još nekoliko servisa i alata kako bi mogli da pratimo parametre optimizacije.

Primere sajtova koje smo uspešno optimizovali i koji se konstantno visoko rangiraju na Google-u možete videti u našem portfoliu.